"Клуб Сенатор"
Сдружение за политически анализи
 
 
Society for political analysis
"Club Senator"